Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały dotyczącej podatku od nieruchomości na 2016 rok
Termin składania uwag
2015-11-03 - 2015-11-10
Zarządzenie Prezydenta Miasta
621/2015 konsultacji projektu uchwały dotyczącej podatku od nieruchomości na 2016 rok
Opublikował
Dokumenty