Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika
Termin składania uwag
2015-11-10 - 2015-11-16
Opublikował
Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 10 listopada 2015
Dokumenty