Dotyczy
konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
Termin składania uwag
2015-11-10 - 2015-11-17
Opublikował
Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 10 listopada 2015
Dokumenty