Dotyczy
Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Termin składania uwag
2015-11-19 - 2015-11-26
Opublikował
Dokumenty
Metryka projekt uchwały [pdf - 189 KB]
załącznik do ZPM [pdf - 32 KB]
Zarządzenie [pdf - 30 KB]