Dotyczy
Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika
Termin składania uwag
2015-11-19 - 2015-11-26
Opublikował
Dokumenty
Metryka projekt uchwały [pdf - 211 KB]
załącznik do ZPM [pdf - 31 KB]
Zarządzenie [pdf - 30 KB]