Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennych domach pomocy
Termin składania uwag
2015-12-10 - 2015-12-16
Opublikował
Dokumenty