Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Rybnika
Termin składania uwag
2016-01-11 - 2016-01-25
Opublikował