Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik
Termin składania uwag
2016-01-11 - 2016-01-18
Opublikował
dnia 11 stycznia 2016