Dotyczy
Konsultacji projektu uchwały w sprawie przekształcenia Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej -Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego w Rybniku poprzez likwidację Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2
Termin składania uwag
2016-01-11 - 2016-01-18
Opublikował
Dokumenty