Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 240/XV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
Termin składania uwag
2016-01-12 - 2016-01-19
Opublikował
Dokumenty