Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska
Termin składania uwag
2016-01-13 - 2016-01-27
Opublikował
Dokumenty
Metryka projekt uchwały [pdf - 1244 KB]
zarządzenie [pdf - 33 KB]