Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany w statucie Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu
Termin składania uwag
2016-01-14 - 2016-01-18
Opublikował
Dokumenty