Dotyczy
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2016 rok
Termin składania uwag
2016-01-15 - 2016-02-05
Opublikował
Dokumenty