Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku
Termin składania uwag
2016-04-01 - 2016-04-08
Opublikował
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 230 KB]
Uzasadnienie [pdf - 106 KB]
Załącznik [pdf - 164 KB]
Zarządzenie [pdf - 191 KB]