Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku
Termin składania uwag
2016-04-01 - 2016-04-08
Opublikował
Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 1 kwietnia 2016
Dokumenty