Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest podmiotom, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska
Termin składania uwag
2016-04-12 - 2016-04-19
Opublikował
Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 12 kwietnia 2016
Dokumenty