Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik
Termin składania uwag
2016-04-14 - 2016-04-20
Opublikował
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 106 KB]
Załącznik do zarządzenia [pdf - 178 KB]
Zarządzenie [pdf - 145 KB]