Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach
Termin składania uwag
2016-05-10 - 2016-05-13
Opublikował
Dokumenty