Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 423/XXIX/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu
Termin składania uwag
2016-06-13 - 2016-06-20
Opublikował
Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 13 czerwca 2016
Dokumenty