Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest podmiotom, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska
Termin składania uwag
2016-06-20 - 2016-06-27
Opublikował
Dokumenty