Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest podmiotom, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska
Termin składania uwag
2016-06-20 - 2016-06-27
Opublikował
Dokumenty
Metryka Uchwała Rady Miasta [pdf - 544 KB]
załącznik [pdf - 30 KB]
zarządzenie [pdf - 28 KB]