Dotyczy
Projekt uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180118 S ul. Artura Grottgera i zaliczenia jej do dróg wewnętrznych
Termin składania uwag
2016-08-12 - 2016-08-19
Opublikował
Dokumenty