Dotyczy
Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest podmiotom, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska
Termin składania uwag
2016-08-17 - 2016-08-23
Opublikował
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 545 KB]
załącznik [pdf - 30 KB]
Zarządzenie [pdf - 28 KB]