Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
Termin składania uwag
2016-09-19 - 2016-09-26
Opublikował
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 104 KB]
Uzasadnienie (1) [pdf - 18 KB]
zarządzenie [rtf - 27 KB]