Dotyczy
Projekt uchwały dotyczącej uchylenia uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku
Termin składania uwag
2016-10-12 - 2016-10-19
Opublikował
Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 12 października 2016
Dokumenty