Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie podziału gminy na sektory
Termin składania uwag
2016-10-25 - 2016-11-02
Opublikował
Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 25 października 2016
Dokumenty