Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Termin składania uwag
2016-10-25 - 2016-11-02
Opublikował
Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 25 października 2016
Dokumenty