Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”
Termin składania uwag
2016-10-27 - 2016-11-03
Opublikował
Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 27 października 2016
Dokumenty