Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”
Termin składania uwag
2016-10-27 - 2016-11-03
Opublikował
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 466 KB]
Uzasadnienie [pdf - 119 KB]
Zarządzenie [pdf - 67 KB]
Metryka Program [doc - 169 KB]
Zarządzenie [rtf - 61 KB]
Metryka wynik konsultacji [pdf - 456 KB]