Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Termin składania uwag
2016-10-27 - 2016-11-04
Opublikował
Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 27 października 2016
Dokumenty