Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminnych oraz ich wydzierżawiania
Termin składania uwag
2016-11-07 - 2016-11-14
Opublikował
Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 7 listopada 2016
Dokumenty