Dotyczy
Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla czterech drzew oraz uznania pięciu drzew za pomniki przyrody
Termin składania uwag
2016-11-21 - 2016-11-28
Opublikował
Dokumenty