Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka umieszczonego przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej
Termin składania uwag
2016-11-30 - 2016-12-06
Opublikował
Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 30 listopada 2016
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 107 KB]
Uzasadnienie [pdf - 117 KB]
Załącznik [pdf - 163 KB]
Zarządzenie [pdf - 191 KB]