Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Termin składania uwag
2016-12-13 - 2016-12-14
Opublikował
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały (12) (1) [pdf - 314 KB]
Uzasadnienie (3) [pdf - 68 KB]
załącznik do zarządzenia [pdf - 31 KB]
Zarządzenie [pdf - 41 KB]