Dotyczy
konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”
Termin składania uwag
2016-12-29 - 2017-01-04
Opublikował
Dokumenty
Metryka uchwała [pdf - 105 KB]
uzasadnienie [pdf - 115 KB]
Zarządzenie [pdf - 251 KB]