Dotyczy
w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawy zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminnych oraz ich wydzierżawiania
Termin składania uwag
2017-01-02 - 2017-01-09
Opublikował
Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2 stycznia 2017
Dokumenty