Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku
Termin składania uwag
2017-01-03 - 2017-01-09
Opublikował
Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 3 stycznia 2017
Dokumenty