Dotyczy
w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
Termin składania uwag
2017-01-31 - 2017-02-21
Opublikował
Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 31 stycznia 2017
Dokumenty