Dotyczy
w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Termin składania uwag
2017-03-21 - 2017-03-27
Opublikował
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 418 KB]
Zarządzenie [pdf - 57 KB]