Dotyczy
w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Termin składania uwag
2017-03-21 - 2017-03-27
Opublikował
Dokumenty
Metryka Uchwała projekt [pdf - 281 KB]
Zarządzenie [pdf - 57 KB]