Dotyczy
w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku
Termin składania uwag
2017-05-05 - 2017-05-11
Opublikował
Dokumenty