Dotyczy
Konsultacje projektu w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Leczniczo – Rehabilitacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku
Termin składania uwag
2017-06-01 - 2017-06-08
Zarządzenie Prezydenta Miasta
379/2017 konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Leczniczo – Rehabilitacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku
Opublikował
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 199 KB]
Uzasadnienie [pdf - 97 KB]
Załącznik do zarządzenia [pdf - 177 KB]
Zarządzenie [pdf - 192 KB]