Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu Industrialnemu Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu
Termin składania uwag
2017-06-08 - 2017-06-11
Opublikował
Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 8 czerwca 2017