Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 423/XXIX/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu
Termin składania uwag
2017-08-25 - 2017-08-31
Opublikował
Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 25 sierpnia 2017
Dokumenty