Dotyczy
konsultacje projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2018 roku
Termin składania uwag
2017-09-01 - 2017-09-07
Zarządzenie Prezydenta Miasta
567/2017 konsultacji projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2018 roku
Opublikował
Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 30 sierpnia 2017
Dokumenty