Dotyczy
konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok".
Termin składania uwag
2017-10-03 - 2017-10-10
Zarządzenie Prezydenta Miasta
633/2017 konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”
Opublikował
Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 3 października 2017
Dokumenty
Metryka projekt uchwały [pdf - 443 KB]
załącznik do zarządzenia [pdf - 31 KB]
zarządzenie [pdf - 38 KB]
Metryka wynik konsultacji (pismo) [pdf - 214 KB]
wynik konsultacji (tabela) [pdf - 694 KB]