Dotyczy
Konsultacje projektów uchwał dotyczących podatku od nieruchomości na 2018 rok, podatku od środków transportowych na 2018 rok oraz uchylenia uchwały w sprawie inkasa podatku rolnego od osób fizycznych
Termin składania uwag
2017-10-09 - 2017-10-16
Opublikował
Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 6 października 2017