Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska
Termin składania uwag
2017-10-11 - 2017-10-17
Opublikował
Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 11 października 2017