Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok".
Termin składania uwag
2017-10-25 - 2017-11-02
Opublikował
Dokumenty