Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 3 w Rybniku
Termin składania uwag
2017-11-06 - 2017-11-13
Opublikował
Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 6 listopada 2017
Dokumenty