Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością Gminy Rybnik ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat
Termin składania uwag
2017-11-08 - 2017-11-15
Opublikował
Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 8 listopada 2017
Dokumenty