Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością Gminy Rybnik ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat
Termin składania uwag
2017-11-08 - 2017-11-15
Opublikował
Dokumenty
Metryka Formularz zgłaszania uwag [pdf - 25 KB]
Projekt uchwały [pdf - 112 KB]
Uzasadnienie [pdf - 36 KB]
Zarządzenie [pdf - 29 KB]