Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 575/XXXIX/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Miasta Rybnika na lata 2014-2018
Termin składania uwag
2017-11-08 - 2017-11-15
Opublikował
Dokumenty
Metryka Formularz zgłaszania uwag [pdf - 31 KB]
Projekt uchwały [pdf - 103 KB]
Uzasadnienie [pdf - 17 KB]
Zarządzenie [pdf - 29 KB]