Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2018 rok
Termin składania uwag
2017-11-13 - 2017-11-14
Zarządzenie Prezydenta Miasta
721/2017 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2018 rok
Opublikował